Megújult "Sárga füzet"

 

 

 

HOGYAN

VÁLASSZUNK FAANYAGVÉDÔ SZERT?

 

 

SEGÉDLET

 

építész tervezôknek, beruházóknak és kivitelezôknek, régi épületek felújítóinak,

faház- és kertépítôknek, ajtó- és ablakgyártóknak, fakereskedôknek,

faanyagvédelmi szakértôknek és restaurátoroknak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

 

 

 

 

 

PANNON-PROTECT KFT.

2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

Tel.: 00-36-26 325-554 Fax: 00-36-26 325-630

www.pannon-protect.eu

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FAANYAGVÉDELEM

 

 

FAANYAGVÉDŐ SZEREK ÉPÍTŐIPARI FELHASZNÁLÁSA

TARTALOM

 1. ÚJ ÉPÜLETEK FASZERKEZETÉNEK VÉDELME HIBAMENTES, ÚJ FAANYAG

FELHASZNÁLÁSA ESETÉN 2

  1. TeTőszerkezeTek 2

   1. Beépítésre nem kerülő padlásterek 2

   2. Tetőtér-beépítés faanyagvédelme 2

1.1.3. Zsindely-, nád- és szalmafedés 3

  1. Födémek 3

1.2.1. Zárófödém 3

1.2.2 Közbenső födémek 4

  1. Fából készülő haTároló (külső) Falak védelme 4

  2. Fából készülT belső elválaszTó Falak védelme 5

1.5. FöldszinTi vagy alagsori helyiségekben a Talajjal érinTkező FaszerkezeTek védelme

(3. veszélyességi oszTály) 6

  1. Telephelyi védelemben részesíTeTT Faelemek Felhasználása 6

  2. nyílászárók, lakóTérben lévő egyéb Faelemek, lambériák sTb. védelme 6

 1. ÚJ ÉPÜLETEK FAANYAGÁNAK VÉDELME A RÉGI (BONTOTT), VAGY HIBÁS, ROVAR- FERTŐZÖTT FAANYAG BEÉPÍTÉSE ESETÉN 7

  1. kékülés, elszíneződés eseTén, FüggeTlenül a nedvesedés leheTőségéTől 7

  2. gyenge vagy inakTív rovarkár eseTén, FüggeTlenül a későbbi nedvesedés 7

 2. ÉPÜLETREKONSTRUKCIÓK FAANYAGVÉDELME 8

  1. rovarkáros Faanyagok védelme 8

  2. gombakáros Faanyagok védelme 8

 3. A KERTÉPÍTÉSZET FAANYAGVÉDELME 8

  1. kerTészeTi Tárgyak védelme TalajkonTakTus eseTén 8

  2. kerTépíTészeTi Tárgyak védelme TalajkonTakTus nélkül 9

 4. FÁBÓL KÉSZÜLT KÉSZHÁZAK ÉS ELEMEIK VÉDELME 9

  1. Faanyagvédelem a gyárTás során 9

  2. előregyárToTT Faházak védelme az összeszerelés uTán 10

 5. NYÍLÁSZÁRÓK ÉS EGYÉB ÉPÜLETASZTALOS-IPARI TERMÉKEK FAANYAGVÉDELME

A GYÁRTÁS SORÁN 10

 1. FŰRÉSZÁRU VÉDELME 10

 2. RAKLAPOK, CSOMAGOLÓANYAGOK VÉDELME 11

 3. EXTRÉM VISZONYOK KÖZÉ KERÜLŐ FAANYAGOK VÉDELME 11

 1. FANEMESÍTŐK 12

 2. PANNON-PROTECT ÁLTAL FORGALMAZOTT FAANYAGVÉDŐ ÉS FELÜLETKEZELŐ SZEREK 13

 1. NEM TEHERHORDÓ FASZERKEZETEK VÉDELME 14

 2. KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK JELÖLÉSE 17

 3. TEHERHORDÓ SZERKEZETEK VÉDELME 18

 4. TŰZVÉDELEM 18

 5. CSAPOSGERENDA FÖDÉMEK 19

 6. LÉGSZÁRÍTÁS 20

 7. XILIX GEL CURATIF FONGI PLUS 21

 8. A FAANYAGVÉDELEM SZABVÁNYAI AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON 22

  1. Új épületek faszerkezetének védelme hibamentes, új faanyag felhasználása esetén

1.1. Tetőszerkezetek

1.1.1 Beépítésre nem kerülő padlásterek

 

Amennyiben biztosítható, hogy kezelt anyag sem az építkezés közben, sem azután nem érintkezik vízzel, tehát: fedett tér, száraz klíma: 2. veszélyeztetettségi osztály (a veszélyeztetettségi osztályok a „RAL MINŐSÉGJEL” fejezetben találhatók). Ez esetben elegendő valamelyik olcsó, a faanyaghoz vegyileg nem kötődő, de mégis hosszantartó védelmet biztosító védőszer alkalmazása:

 

DIFFUSIT® „S” színtelen (125 g/m2 20%-os vizes oldatból) áztatással vagy mázolással1

 

Az időszakonként csapadéknak is kitett faanyagok megbízható védelmére a fa egyes alkotó eleme- ihez vegyi úton kötődő (fixálódó) védőszer alkalmazása biztosít megoldást:

 

ADOLIT BQ 20 színtelen (100–200 g/m2) áztatással, vagy bemártással, ADOLIT BQ 20 zöld (100–200 g/m2). 10%-os vizes oldatban.

(A színezés megkönnyíti a munka ellenőrzését.)

 

Ha nem biztosítható, hogy a faanyagot építkezés közben vagy a kész szerkezetben nem éri ned- vesség, vagy az épület szélsőséges időjárási és páraviszonyoknak van kitéve (párás fedett zárt tér, nedves mezoklíma pl. vízpart vagy hideg párás völgyek stb. 3. veszélyeztetettségi osztály, lásd a RAL fejezetet), akkor a faszerkezet védelmére az alábbi anyagokat javasoljuk:

 

WOLMANIT® CX-10 15%-os vizes oldatban 450 g/m2, áztatással, ANTI-FUNGI PLUS 200 g/m2, áztatással, vagy mázolással.

 

A WOLMANIT® CX–10 kékeszöldre, a többi anyag színtelen, vagy enyhén sárgára színezi a faanya- got. Az ADOLIT BQ 20 színtelen, vagy zöld színben is kapható.

 

Figyelem! Áztatás, mártás esetén mindig képződik maradék védőszer, ami több száz liter is lehet. Ennek a talajba, vagy közcsatornába eresztése súlyos környezetszennyezést okoz és súlyos bünte- téssel jár. Javasoljuk, hogy az áztatást vagy a mártást csak ott alkalmazzák, ahol nagymennyiségű faanyagot kell kezelni és a „kádmaradék” sorsa ellenőrizhető. Célszerű összegyűjteni és szűrés után mázoláshoz felhasználni. Az építkezés helyszínén nagyobb mennyiségű fűrészáru kezeléséhez cél- szerű a mobil PROTI-MAT faanyagvédő gép alkalmazása (lásd a hátsó külső borítót).

 

   1. Tetőtér-beépítés faanyagvédelme

 

Lakott tetőtér esetében figyelembe kell venni, hogy tetősérülés esetén a fához nem fixálódó védő- szer a lakótérbe juthat. Ilyen esetben, fában fixálódó faanyagvédőszer alkalmazása kívánatos. Amennyiben az elemek egy része látható marad, és gyalult faanyagból készül, ADOLIT BQ 20 10%- os oldatával vagy az ANTI-FUNGI PLUS-al történő kezelést javasoljuk.

Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben általában kerülni kell a kezelt faanyaggal való közvetlen érintkezést, hogy a külső felületekről a védőszer szemcsék esetleges leválását elkerüljük.

 

 

1 Az uniós előírások 67/548/EK, és 1907/2006/EK, változása és az ezen alapuló hazai jogszabályváltozások (44/2000 EüM) miatt né- hány faanyagvédőszer veszélyességi besorolása megváltozott. Az általunk forgalmazott védőszerek közül több 2010. december 1. után csak foglalkozásszerű felhasználónak részére adható ki. Kérjük a vásárlás előtt informálódjon. (Tel.: 0626 325-554)

Ennek érdekében javasoljuk, hogy minden esetben felületkezelő anyaggal zárják le a faanyagvédő- szerrel kezelt felületeket. (olaj, lakk, lambéria, gipszkarton stb.)

A felület rosttelítésére, a díszítő hatású fényes, selyemfényű, vagy matt vízbázisú BIOLUX FÉNYLAKK színtelen, vagy színes változatát javasoljuk 100–125 g/m2, vagy (esetleg pácolás után) a SVÉD-, vagy a KÍNAI FAOLAJAT 80–100 g/m2 mennyiségben.

 

Általában ügyelni kell arra, hogy állandó tartózkodás céljára készülő helyiségekben a faanyagvé- dőszerrel kezelt faanyag mennyisége ne haladja meg a 0,2 m2/m3-t. Amennyiben építészeti, vagy egyéb okból ez nem tartható, hívja Tanácsadó Szolgálatunkat. (Tel.: +36-26 325-554)

 

Figyelem! A tetőterek beépítésénél gyakran előfordul, hogy a „D” éghetőségi osztályba tartozó kezeletlen faanyag nem felel meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) követelményeinek, ezért szükség van égéskésleltetésre. Kezelés után a faanyag az égéskésleltető szer fajtájától függő- en „B” vagy „C” tűzvédelmi osztályba sorolható.

Ennek a követelménynek leginkább a hőre habosodó festékbevonatok felelnek meg, amelyeknél a későbbiekben nem kell megismételni a kezelést (feltételezve természetesen az első kezelés szakszerűségét…). Az eltakarásra kerülő és nem látható felületekre, hőre habosodó fedő festék- bevonatokat, vagy a LIGNOTOL nevű égéskésleltető szert (B; éghetőségi osztály, s1 = közepes füstképződési fokozat, d0 = nincs égve csepegés) égéskésleltetőt javasolunk. A LIGNOTOL nem tartalmaz biocid komponenst, ezért ha faanyagvédelmi kezelésre is szükség van, akkor a faanyag- védőszert az égéskésleltető kezelés előtt kell felhordani a felületre.

(Bármilyen anyag kerül alkalmazásra, az ÉMI által kiállított Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ), amely tartalmazza a tűzvédelmi vizsgálatot is, az alkalmazás előfeltétele!)

 

   1. Zsindely- nád- és szalmafedés

 

Az OTSZ szerint, III-IV tűzállósági fokozatú, zsindely-, nád-, szalma és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként típustervek kivételével csak a területileg illetékes tűz- védelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy területren- dezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján alkalmazható. Ilyen probléma felmerülése esetén hívja a Tanácsadó Szolgálatunkat, ahol szakértőnk tud segítséget nyújtani. (Tel: +36-26 325-554)

 

 

  1. Födémek

 

   1. Zárófödém

 

Manapság többnyire borított-gerendás zárófödémeket tervezünk. Ezek védelme általában megegye- zik az 1.1.1. és az 1.1.2. pontban foglaltakkal. Eltérés, hogy a gerenda-felfekvéseket fúrt lyukas feltöltéssel kell kezelni az alábbiak szerint.

 

A gerendafelfekvés utolsó 50 centiméterébe 8–10 mm átmérőjű lyukakat fúrunk. A lyukak kiosztá- sánál kerülni kell, hogy ugyanazt a szálat többször megszakítsuk. A lyukakat 3–4 alkalommal fel kell tölteni DIFFUSIT® IC-B, ANTI-FUNGI PLUS, vagy XILIX® védőszerek valamelyikével. Ez a művelet gerendavégenként 50–70 g/dm3 védőszert igényel. Ezen kívül különös gondossággal kell védőszer- rel beitatni a gerendák végeit (bütüjét). Javasoljuk továbbá, hogy a felfekvési végek fél méteres hosszában kezeljék a gerenda felületét is a fenti védőszerek valamelyikével.

 

 

Figyelem! Az ábrán jól látható, hogy a födémgerenda bütüje és a fal között légrést kell hagyni. Ha a gerendavég fészekbe kerül, úgy a bütün kívül a két függőleges oldal, és a felső lap mellett is légrést kell hagyni. A légrés legalább 3 cm legyen. A fagerenda végét (bütüjét) alaposan kell kezelni. A fel- töltések befejeztével a fúrt lyukakat köldökcsappal, vagy fugakitöltővel kell lezárni.

A zárófödém előírt tűzvédelmi osztályának biztosítása egyedi elbírálást igényelhet. Ilyen probléma felmerülése esetén hívja Tanácsadó Szolgálatunkat. (Tel.: +36-26 325-554)

A látható felületek védelme megegyezik a lambériák védelmével (1.6. pont).

 

   1. Közbenső födémek

 

Faanyagvédelmük megegyezik a zárófödémnél tárgyaltakkal, azonban a vizesblokkok alatti védel- met a szokásosnál is alaposabban kell elvégezni.

 

Fizikai-technikai védelem:

 

Szemben az általános hiedelemmel, a vizes helyiségeket is lehet fából készült közbenső födémre építeni. Tervezéskor a födém és a helyiség aljzata között ki kell alakítani egy rést, ami a vezetékek elhelyezése, javítása mellett az esetleges beázás utáni kiszáradást is segíti. Ennek a résnek a fal melletti szegélyléc felé kiszellőzést kell biztosítani.

 

Kémiai védelem:

 

A vizesblokk körüli felületeket fában fixálódó faanyagvédőszerrel kell kezelni, amely nem oldódik ki és a faanyag – egy esetleges beázás után is – védett marad. A védőszer megszáradása után a felületet alaposan be kell itatni SVÉD FAOLAJJAL.

Javasolt védőszerek: WOLMANIT® CX-10, ANTI-FUNGI PLUS , ADOLIT BQ 20. Az első zöldeskék- re színezi a faanyagot, a többi színtelen.

Az emeletközi (köztes) födémek előírt tűzvédelmi osztályának biztosítása egyedi elbírálást igényel. Ilyen probléma felmerülése esetén hívja Tanácsadó Szolgálatunkat. (Tel.: +36-26 325-554)

 

  1. Fából készülő határoló (külső) falak védelme

 

Ebben a részben nem foglalkozunk a készházakat gyártó cégek faanyagvédelmi feladataival, hanem csak a helyszínen beépített faanyag védelmének ismertetésére szorítkozunk. A Pannon-Protect Kft. a faházat gyártó, vagy forgalmazó cégek részére „testre szabott” védőszer kombinációt és technoló- giát készít oktatással, biztonságtechnikával, kockázat elemzéssel együtt.

Az Adolit BQ 20 védőszert profi faházépítőknek és házilagos kivitelezőknek egyaránt ajánljuk. Színtelen, de színezhető, a faanyagban fixálódik, kékülés, gomba- és rovarfertőzés ellen véd. Amennyiben nem zavaró a zöldeskék szín, akkor használható a WOLMANIT® CX-10, rendkívül jó védőképességű „bőrbarát” faanyagvédőszer is.

 

A DIFFUSIT® IC-B megszünteti rovarfertőzést. Vizes sóoldat, a kezelt faanyagot nem, vagy igen cse- kély mértékben színezi (sárgás, érett szín). Használatát bontott, újrafelhasznált faanyag esetében javasoljuk.

 

A XILIX® szintén megszünteti a gomba- és rovarfertőzést. Beszívódó képessége igen jó, a faanyagot

nem színezi el.1

A védőszerek felhordása mártással, vagy mázolással történik. A felület színezésére a kiváló minőségű a hazai fejlesztésű

BIOLUX FÉNYLAKK „KT”-t javasoljuk, amely szintén kapható színtelen, színes és ezen belül fényes, matt, vagy selyemfényű változatban.

Kijuttatása kültérben 3–4 rétegben történik (100–125 g/m2 × réteg).

 

A felület lezárására, védelmére (rosttelítésére) SVÉD FAOLAJAT javaslunk. Keményfa, vörösfenyő, vagy trópusi fák esetén KÍNAI FAOLAJAT kell alkalmazni.

 

Erős koptatásnak kitett külső felületek (lépcsők, korlátok, járófelületek stb.) védőkezelése előtt kérjen szaktanácsot (Tel.: +36-26 325-554).

 

Faházak külső felületének-, vagy külső teraszok, lépcsők anyagának védelméhez ideális a faanyag, nyomás alatt történő impregnálása. Ebben az esetben a védelemhez használt faanyagvédőszer oldatot ki lehet egészíteni WOLMANIT® WR vízlepergető adalékkal. A későbbi kezelést, a faanyag ápolását a WOLWAX® REFRESH színtelen, vagy barna változatával kell elvégezni. Megjegyzés: ezeket az anyagokat Magyarországon csak némi utánjárással lehet beszerezni. Keresse Tanácsadó szolgálatunkat (Tel.: +36-26 325-554)

 

Bizonyos esetekben faanyagból külső határoló falak akkor készülhetnek, ha biztosítható a falszer- kezet megfelel a „C” tűzvédelmi osztály követelményének. Ennek kielégítése részben megoldható égéskésleltetéssel, de más megoldás, szerkezeti kialakítás szükségessé válhat. Javasoljuk, hogy még a tervezési fázisban vegye fel a kapcsolatot Tanácsadó Szolgálatunkkal.

 

  1. Fából készült belső elválasztó falak védelme

 

Tekintettel arra, hogy ezek a falak a lakótérben vannak, aránylag védett helyen (1. veszélyeztetett- ségi osztály), impregnálásuk szakértői vélemények szerint általában elhagyható. Tapasztalatunk szerint azonban egyre gyakoribbá válnak a rovarfertőzések, ezért javasoljuk ezeknek a falaknak a védelmét is. Mind a házilagos, mind a „profi” kivitelezés esetén megfelel a DIFFUSIT® S 125 g/m2 20%-os, vagy a ADOLIT BQ 20 10%-os (felhasználásra kész) vizes oldatának alkalmazása 100 g/m2 mennyiségben.

 

A faanyag ápolásához, selymes fény eléréséhez és a rosttelítéshez használható a SVÉD, vagy KÍNAI FAOLAJ. A falak színezésére alkalmazható többek között a FÉNYLAKK B, vagy FÉNYLAKK LA színtelen, vagy valamelyik színes változata. A színt gyártó igény szerint kikeveri.

Az eltakarásra kerülő és nem látható felületek égéskésleltetésére, hőre habosodó festékbevonato- kat, vagy a LIGNOTOL égéskésleltetőt javasoljuk.

(A tűvédelmi megfelelőség igazolására NMÉ vizsgálat vagy ezzel egyenértékű bevizsgálás szükséges!)

Általában ügyeljünk arra, hogy állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben a faanyagvédő- szerrel kezelt faanyag felülete ne haladja meg a 0,2 m2/m3-t. Amennyiben építészeti, vagy egyéb okból ez nem tartható, hívja Tanácsadó Szolgálatunkat.

 

  1. Földszinti vagy alagsori helyiségekben a talajjal érintkező faszerkezetek védelme (3. és 4. veszélyességi osztály)

Már a tervezés során ügyelni kell arra, hogy faszerkezet ne érintkezzen szigetelő réteg nélkül talaj- jal, betonnal. Az alsó faszerkezeti elemek azonban még akkor is fokozottan veszélyeztetettek, ha egyébként szigetelt alaphoz csatlakoznak.

Gondoljuk el, hogy az épületen belül minden nem kívánatos víz (beázás, csőrepedés, stb.) a föld- szintig jut le. A falakon kívül lecsorgó csapadékvíz is az alsó gerendákat áztatja. Ezért törekedjünk arra, hogy ezek a faelemek „profi” védelemben részesüljenek.

Ideális megoldás a talpgerendák kazánnyomásos telítése. Amennyiben Ön ezt tervezi, hívja tanács- adó szolgálatunkat (+36-26 325-554).

 

Ha nincs lehetősége gépi telítésre, védőszereink közül a WOLMANIT® CX 10-et, javasoljuk. meg- oldás a talpgerendák védőszer oldatba történő áztatása.

A WOLMANIT® CX-10 fixálódásához nyáron legalább egy-, télen két hetes pihentetés szükséges. Házilagos kivitelezés esetén is célszerű ezt a kezelést faanyagvédelemmel foglalkozókra bízni.

Lakótérben általában törekedjünk a legföljebb 0,2 m2/m3 védett fafelület betartására. Ha ez nem lehetséges, hívja Tanácsadó Szolgálatunkat.

 

  1. Telephelyi védelemben részesített faelemek felhasználása

 

Az építési faanyagok kereskedelmének fokozatosan növekvő részét képezik a védőkezelt faanya- gok, ami mind a beruházók, mind az építők munkáját könnyíti, a környezetszennyezés kockázatát csökkenti. Az ilyen anyag felhasználásához az alábbiak megfontolását javasoljuk:

 • vásárláshoz készítsünk veszélyeztetettségi osztály szerinti anyagkiírást,

 • vásárláskor győződjünk meg arról, hogy a kiírásnak megfelelő anyaggal és technológiával történt a faanyag védőkezelése,

 • a megvásárolt faanyagról kérjünk Teljesítmény Nyilatkozatot.

 • a beépítés közben keletkező vágáslapok, furatok, gyalulások stb. utánkezeléséről gondoskodni kell, hogy lezárjuk a fertőzési kapukat". Erre a feladatra az ADOLIT BQ 20 10%-os oldata, vagy a WOLMANIT® CX 10 15%-os oldata alkalmas.

 

Ha bizonytalan, kérdés merül föl Önben, döntés előtt hívja kollégáinkat a

Pannon-Protect Kft. tanácsadó szolgálatának számán: +36-26 325-554

 

  1. Nyílászárók, lakótérben lévő egyéb faelemek, lambériák stb. védelme

 

A faelemek lakótér felé eső oldalait csak akkor részesítjük faanyagvédelmi kezelésben, ha utána festésre, lakkozásra kerülnek.

Ebben az esetben is csak vízbázisú, fixálódó védőszert használjunk:

pl. az ADOLIT BQ 20 10%-os oldatából 100 g/m2. Felületkezelésre használható a vizes bázisú FÉNYLAKK KT, amely színtelen és színes, valamint fényes, matt és selyemfényű változatban is kapható, és nem tartalmaz egészségkárosító anyagot.

Fokozottan kell védeni a befalazott elemeket, ajtó- és ablaktokokat, lambériák felerősítéséhez szol- gáló fa tipliket stb. Ehhez mázolással felhordható a mésztűrő DIFFUSIT® S védőszer 25 g/m2 ill. az oldatban 125 g/m2 mennyiségben.

Lambériák fal felőli oldalát védeni kell. Talajszint fölött (1. veszélyességi osztály) ehhez elegendő 100 g/m2 ADOLIT BQ 20 10%-os oldata, vagy 125 g/ m2 DIFFUSIT® S oldat.

Talajszint alatti, alagsori helyiségek (2. veszélyességi osztály) falára szerelt lambéria fal felőli olda- lának kezeléséhez 100 g/m2 ADOLIT BQ 20 10%-os oldata használható.

 

Figyelem: Lakott térben minden faanyagvédőszerre védőréteget kell felhordani, hogy elkerülhető legyen a védőszer levegőbe jutása „porolás” útján.

 

Nyílászárók és egyéb épületasztalos-ipari szerkezetek felületlezárására, díszítő jellegű átvonására kiválóan használható még a fentebb említett FÉNYLAKK KT. Alkalmazható a SVÉD FAOLAJ, vagy KÍNAI FAOLAJ is. Ezek előtt, ha színezni óhajtjuk, pácolni kell a faanyagot. Lambérián a FÉNYLAKK LA is kiváló felületet eredményez..

Amennyiben égéskésleltető kezelés szükséges, védőkezelt fafelületre valamelyik lakkszerű égés- késleltető bevonatot javasoljuk.

Lakótérben általában törekedjünk a legföljebb 0,2 m2/m3 védett fafelület betartására. Ha ez nem lehetséges, hívja Tanácsadó Szolgálatunkat.

 

  1. Új épületek faanyagának védelme a régi (bontott), vagy hibás, rovarfertőzött faanyag beépítése esetén

Amennyiben régi faanyagot használunk fel, azt alaposan meg kell vizsgálni, a korhadt, hibás része- ket el kell távolítani, a használható részeket védelemben kell részesíteni.

Célszerű ezt a munkát szakvállalatra bízni, vagy faanyagvédelmi szakértőt igénybe venni.

 

   1. Kékülés, elszíneződés esetén, függetlenül a nedvesedés lehetőségétől

 

Kizárólag faanyagvédelmi szakértő véleménye alapján, szakkivitelező által végzendő munkához:

WOLMANIT® CX-10, vagy

SINESTO® AS-5 vagy

XILIX®, vagy ANTI-FUNGI PLUS, használható.

 

   1. Gyenge, vagy inaktív rovarkár esetén, függetlenül a későbbi nedvesedés lehetőségétől

Kizárólag faanyagvédelmi szakértő véleménye alapján, szakkivitelező által végzendő munkához:

 

DIFFUSIT® IC-B

300 g/m2

mázolással, fúrt lyukas feltöltéssel (csapadéktól védett anyagra)

ANTI-FUNGI PLUS

300–350 g/m2

mázolással, fúrt lyukas feltöltéssel

PERMEX E (vizes) ANTI-INSEKT (oldószer bázisú) 0,3–0,6% permetrin tartamú oldat esetén 300–350 g/m2 szükséges mázolással, fúrt lyukas feltöltéssel. Még XILIX® is használható erre acélra.

 

Fel kell hívni az építtetők figyelmét, hogy bontott, vagy gyengén károsodott faanyag beépítés előtti védelmét célszerű szakvállalatra bízni. A szakvállalat jogosult a keményebb védőszerek felhaszná- lására, ezenkívül a kádmaradékot még helyszíni kivitelezés esetén is összeszedi, tehát nem kell feleslegesen védőszert vásárolni és utána a talajba kiengedni...

 

Nem elhanyagolható, hogy szakvállalat a munkát garanciával végzi! A Pannon-Protect Kft. például a körülményektől függően 10–15 év garanciát vállal ilyen jellegű munkákra.

  1. Épületrekonstrukciók faanyagvédelme

   1. Rovarkáros faanyagok védelme

 

Amennyiben a szerkezet nedvesedése kizárt, akkor a megfelelő védőszer:

 

DIFFUSIT® IC-B

300 g/m2

mázolással és/vagy fúrt lyukas feltöltéssel

XILIX®

350–450 g/m²

szórással és/vagy fúrt lyukas feltöltéssel

Amennyiben a nedvesedés nem zárható ki teljes mértékben:

ANTI-FUNGI PLUS 400 g/m2 mázolással és/vagy fúrt lyukas feltöltéssel PERMEX (Vizes és oldószer bázisú) 0,6% permetrin tartalmú oldat esetén

300–350 g/m2 mázolással, fúrt lyukas feltöltéssel.

 

   1. Gombakáros faanyagok védelme

 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a gombakáros faanyag elveszti a szilárdságát, ezért a védelem előtt azonosítani kell a gombakárosítót, meg kell ismerni a fertőzés mértékét, tisztázni kell, hogy egyáltalán érdemes-e védeni a szerkezeti részt, vagy cserélni kell. Ezt a feladatot faanyagvédelmi szakértőre, illetve a faanyagvédelmi szakvéleményen alapuló statikusi véleményre kell bízni.

Egyes gombafajok az épület falában is megtelepednek. Innen kiindulva – a gombabontott faanyag kicserélését követően a beépített új faanyagot ismét megtámadják, és nagyon rövid idő alatt elpusztítják (visszafertőződés).

Ilyen esetben elkerülhetetlenül ki kell irtani a gombákat az épület falazatából, feltöltéseiből. Ez nagyon alapos szakmunkát igényel, amit célszerű szakvállalatra bízni. Fontos a 8–10 éves garanciaidő kikötése!

Alkalmas védőszerek:

DIFFUSIT® S falazatok felületéhez

DIFFUSIT® M falazatok mélyvédelméhez

DIFFUSIT® IC-B faanyagok kezeléséhez

Könnyező házigombával fertőzött környezetben a DIFFUSIT® M gombaölő szer habarcs, esetleg beton adalékanyagaként is hatékonyan felhasználható.

 

  1. A kertépítészet faanyagvédelme

 

   1. Kertészeti tárgyak védelme talajkontaktus esetén

Törekedjünk arra, hogy a fából készült kertépítészeti tárgyakat jól tervezett és készített műszaki meg- oldással elválasszuk a talajtól (fémpapucsos támaszok stb.). Ha nem lehetséges, akkor hívjuk fel az építtető figyelmét, hogy a legkorszerűbb eljárások sem biztosítanak „örökös” eredményt. Nagyon

„kemény” szerek alkalmazása nem javasolható, hiszen célszerűtlen lenne néhány faépítmény ked- véért tönkretenni a kert talaját. A javasolt védőszerek a talajtól függően 8–10 év védettséget még közvetlen talajkontaktus esetében is biztosítanak anélkül, hogy a talaj élővilágát károsítanák.

Gépi (kazánnyomásos) telítés anyagai: WOLMANIT® CX-10 kékeszöld (profi)

Kazánnyomásos telítés során a faanyag vízlepergetővé tehető, ha a telítőszerbe

WOLMANIT® WR adalékanyagot keverünk. Az adalékkal együtt történő telítés a vízlepergetés mel- lett csökkenti a faanyag repedési hajlandóságát és javítja a mérettartósságát.

Áztatás esetén (rövidebb ideig tartó védettség):

 

WOLMANIT® CX-10 ADOLIT BQ 20

 

Az áztatási idő legkevesebb 8 óra, és utána kötelező a műszaki adatlap szeriti pihentetés. A WOLMANIT® CX-10 színe kékeszöld, a ADOLIT BQ 20 zöld, vagy színtelen,előzetes megrende- lésre sárga, vagy barnásvörös.

Meg kell azonban jegyezni, hogy igazán korrekt megoldás a gépi (kazánnyomásos) telítés, amely- lyel a leggondosabban végzett áztatás sem versenyezhet. Ennek megvalósítására hívja Tanácsadó Szolgálatunkat (+36-26 325-554).

 

   1. Kertépítészeti tárgyak védelme talajkontaktus nélkül

 

Amennyiben a kertépítés során sikerül elkerülni a faszerkezetek talajjal történő találkozását (talaj- kontaktust), akkor az alábbi kezelések javasolhatók:

(Ideális megoldás itt is a 4.1. pontban említett gépi telítés.)

 

Mártás, áztatás:

 

WOLMANIT® CX-10

 

 

8 óra

 

 

kékeszöld

ANTI-FUNGI PLUS ADOLIT BQ 20

8 óra

8 óra

színtelen, színezhető zöld

Ha mártásra, áztatásra nincs lehetőség, akkor mázolni kell a faanyagot.

FIGYELEM! Különösen gondosan kell mázolni a faanyag végeit (a bütüket), mert általában innen indulnak a gombafertőzések!

Ezek a védőszerek kémiailag kötődnek a fa rostjaihoz. Nem, vagy nagyon nehezen oldódnak ki. Két- háromévenként célszerű a mázolást megismételni.

 

Ez az ismételt kezelési javaslat minden külső térben levő faanyagra vonatkozik.

 

A kertépítészeti tárgyak színezésére a FÉNYLAKK KT vízbázisú lazúrt ajánljuk.

A rostok telítésére a védőszerek megszáradása után a SVÉD FAOLAJ használható, amely nem képez réteget a faanyagon, és így a kezelés könnyen ismételhető. Kemény fákra, vagy vörösfenyőre a KÍNAI FAOLAJAT használjuk.

 

  1. Fából készült készházak és elemeik védelme

 

   1. Faanyagvédelem a gyártás során

A telephelyen történő faanyagvédelem célszerűen a technológiai sorba illeszkedő mártás vagy locsolás.

A legkorszerűbb áztató szer a WOLMANIT® CX-10, amely a faanyagot kékeszöldre színezi. Igen korszerű anyag az ADOLIT BQ 20, amely zöld, vagy színtelen, de rendelésre sárga, vagy barnásvö- rös, változatban is kapható.

 

 

 

 

A magasabb rendű gombák ellen kifejlesztett védőszerek kevéssé védenek a penészek ellen. Ezért fejlesztették ki a WOLMANIT® Egm VI. nevű adalékanyagot, amely a WOLMANIT® rendszerű ázta- tószerekhez adagolva védelmet biztosít a penészgombák ellen is.

Faházak gyártása esetén vagy locsolni, vagy áztatni kell az elemeket a védőszer-oldatban. Mázolás, szórás nem megfelelő.

 

Technológiai okokból előforduló szerelés közbeni beavatkozások (méretváltozás miatti szabás stb.) esetén a keletkezett vágáslapokat WOLMANIT® CX-10 10%-os oldatával, vagy ADOLIT BQ 20 10%-os oldatával kell védelemben részesíteni.

 

Figyelem: Optimális megoldás leszabás után a faanyag kazánnyomásos telítése, de ez nem mindig valósítható meg. Törekedni kell arra, hogy legalább az alapon fekvő talpgerendák legyenek nyomás alatt telítve.

 

Védőszer- és technológiaválasztás előtt forduljon műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz (+36-26 325- 554). Segítséget nyújtunk a technológiai sorba illesztéshez, a munkavédelmi, környezetvédelmi és hatósági problémák megoldásához.

 

   1. Előregyártott faházak védelme az összeszerelés után

 

Az előregyártott faházak tető- és falszerkezeti elemeit az ÉMI vagy az európai ETA tanúsítványban előírt tűzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni. Számos esetben szükséges lehet az előzőkben vázoltak szerinti égéskésleltetés. A faház belső felületeinek égéskésleltetése összeszerelés után az

1.4 pont szerint történhet. (Szakértővel való konzultáció tanácsos!)

 

 

  1. Nyílászárók és egyéb épületasztalos-ipari termékek faanyagvédelme a gyártás során

Tűzvédelmi, környezet- és egészségvédelmi okokból célszerű vizes alapú védőszer alkalmazása.

A színtelen és szagtalan ADOLIT BQ 20 védőszer 10%-os oldata védettséget biztosít a bemártott vagy locsolt szerkezetek számára.

 

A későbbiek során a szerkezet átvonható a FÉNYLAKK KT favédő lazúrral. Nem tartalmaz egész- ségkárosító hatóanyagot.

 

  1. Fűrészáru védelme

Bevágás után a fűrészárut lehetőleg azonnal meg kell védeni a kéküléstől és a penészesedés- től, hiszen a fertőzött faanyag csak alárendelt célokra használható, ami komoly anyagi veszteséget jelent.

A magasabb rendű gombák elleni védőszerek erre a célra nem alkalmasak. A kékülést okozó cera- tostomella fajok és a penészek ellen külön védőszer családot fejlesztettek ki.

Kemény lombos faanyag átmeneti védelmére a WOLSIN FL 35 védőszer – hígítás után – áztató- szerként alkalmazható. Megbízható védelmet nyújt a penészek és kékülést okozó gombák ellen, sőt megelőző védőhatással bír a rovarfertőzések ellen is.

 

Lágy lombos és fenyő anyagra legjobb átmeneti védőszer a SINESTO® AS–5.

 

Építőipari felhasználásra kerülő faanyag védelmére alkalmazható még az ADOLIT BQ 20, és a WOLMANIT® CX–10.

A magasabb rendű gombák elleni védelemre kifejlesztett védőszerek kevésbé védenek a penész- gombák ellen. Célszerű ezért a Wolmanit rendszerű faanyagvédőszerek oldatához WOLMANIT® Egm. VI. kiegészítőt adagolni, amely lényegesen javítja a keverék penészölő képességet.

 

A védelem paramétereit (dózis, hígítás, áztatási idő stb.) a védettség szükséges időtartamától, a későbbi felhasználástól, fafajtól stb. függően kell megállapítani. Célszerű ezért igénybe venni Műszaki Tanácsadó szolgálatunkat. (+36-26 325-554).

 

Adott esetben, ha helyszínen kell elvégezni a kezelést az áztatás helyett, a PROTI-MAT faanyagvé- dő gép alkalmazása felgyorsíthatja a védőszer felhordást.

 

  1. Raklapok, csomagolóanyagok védelme

A nemzetközi kereskedelemben, de itthon is egyre nagyobb jelentősége van a fertőzésmentes rak- lapok és csomagolóanyagok felhasználásának.

Itt két, alapvetően különböző problémát kell megoldani: egyrészt a rovarmentességet másrészt a penész-, illetve kékülésmentességet. Ezek néha külön-külön, néha együtt jelentenek feladatot, a raklapot (vagy más csomagolóanyagot) előállítónak, vagy a felhasználónak.

 

A FAO 2002. márciusi direktívája (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) írja elő, pontosabban a fogadó ország hatáskörébe utalja, hogy milyen időponttól követeli meg a rovarmentes csomagolóanyag használatát.

 

Rovarok, fonálférgek ellen engedélyezett módszerek: gázkezelés, sugárkezelés és hőkezelés. A két első fertőtlenítési módszerre nálunk jelenleg nincs lehetőség.

 

A műszárítás ugyan megoldja ezt a problémát, de nem sok raklapgyártó engedheti meg magának szárított alapanyag felhasználását. Egyre nagyobb fontossággal bír a raklapok hőkezelése.

 

A másik probléma a kékülés és penészesedés, ami ellen kiválóan használható a

SINESTO® AS – 5 jelű védőszert , amely ma Európában piacvezető faanyagvédőszer. Kifejezetten erre a célra fejlesztették ki, és ma az egyetlen ipari méretekben használható olyan faanyagvédőszer, amely fából készült csomagolóanyagok, raklapok védőkezelésére engedélyezett.

 

  1. Extrém viszonyok közé kerülő faanyagok védelme

Földdel-vízzel tartósan érintkező faanyagok védelmére a kazánnyomásos gépi telítést kell alkalmaz- ni. Ilyenek a vezetékoszlopok, talpfák, egyéb földbe ásott, vízben álló szerkezeti elemek, de ilyenek a termeszek által veszélyeztetett területekre kerülő faanyagok is.

 

Az olajos telítés visszaszorult, de jelenleg stabilizálódni látszik. Vasúti talpfákat, egyes vezetékosz- lopokat kőszénkátrány olajokkal (WEI B, WEI C) telítenek. Ez a művelet szigorú környezetvédelmi előírásokkal körülbástyázott üzemekben történik, és történni fog még valószínűleg hosszú ideig.

 

Teret nyert a különböző só kompozíciókkal történő fatelítés.

A telítéshez a WOLMANIT® CX – 10 faanyagvédő szert használjuk. A telítőanyagok néha habzanak a berendezésben, ekkor kis mennyiségű WOLMANIT® ProAdd DF habzásgátlót kell az oldathoz adagolni.

 

 

 

 

A telítésnél nagyon fontos a technológiai fegyelem, az előírások kínosan pontos betartása. A telített anyagról bizonylatot kell kiállítani, ami garanciát is jelent.

A 4. és 5. veszélyeztetettségi osztályban a DIN 68.800 sz. szabvány 7.4. pontja kizárólag géppel telített faanyag beépítését teszi lehetővé. Néha előfordul, hogy nincs lehetőség a gépi telítésre és szabványellenesen, csak áztatással konzervált faanyag kerül beépítésre ezekben a veszélyeztetett- ségi osztályokban. Tudni kell ebben az esetben, hogy a tökéletesen elvégzett áztatás is egy nagy- ságrenddel alacsonyabb szintű védettséget biztosít, mint a gépi (kazánnyomásos) telítés. Törekedni kell tehát a nyomás alatt telített faanyag felhasználására. Cégünk szívesen segít a telítés megszer- vezésében (+36-26 325 – 554).

 

 

  1. Fanemesítők

Az 1. veszélyességi kategóriába tartozó beépítési helyeken, különösen ott, ahol a faanyaggal köz- vetlen kapcsolatba kerülünk, célszerű elkerülni a védőszerek alkalmazását.

 

Amikor fanemesítésről beszélünk, többnyire a felület esztétikai átalakítására gondolunk. Figyelembe kell venni, hogy a fa „örökké-élő” anyag. Védelmére, nemesítésére olyan anyagokat célszerű hasz- nálni, melyek a faanyag természetes működését, azaz a levegő páratartalmának változására bekö- vetkező méretváltozását nem gátolják, ugyanakkor ránk és környezetünkre sem ártalmasak.

 

Színezésre a vizes alapú FÉNYLAKK család kiválóan alkalmas. Többféle színben, ezen kívül fényes, selyemfényű és matt változatban is kapható. Gyermekjátékok felületkezelésére is engedélyezett.

 

A faanyag anatómiájából fakadó szépségét megőrzi a természetes anyagokból készülő KÍNAI FAOLAJ. Kiváló behatoló képessége miatt még nemes keményfák (pl. teakfából készült kerti búto- rok) bevonására is alkalmas.

 

Külső felületek, mennyezetek és padlók kezelésére kiváló az ugyancsak természetes anyagokból készített SVÉD FAOLAJ. Tartós, gyorsan száradó anyag, taszítja a nedvességet, megkönnyíti a felület tisztántartását.

 

Fontos tudni, hogy a faolajokkal és viaszokkal kezelt faanyag megőrzi lélegző képességét.

 

Tetőzsindely kezelésére a fából lepárolt SVÉD FAKÁTRÁNYT használjuk. Kiváló védőanyag továb- bá hajótestek, vízi építmények és egyes műemléki rekonstrukciók során felmerülő konzerválási fel- adatokra is.

  1. Pannon-Protect által forgalmazott faanyagvédő és felületkezelő szerek

 

A termék neve, felhasználási területe

Szokásos felhordódási mennyiség

Diffusit® S (színtelen és barna)

Belső téri felhasználásra szolgáló sókoncentrátum. Színtelen és színes változatban kerül forgalomba farontó gombák és rovarok elleni megelőző, valamint falazatok külső felületének

gombamenetesítő kezelésére. Kapható koncentrátum formában (cc), vagy felhasználásra kész oldatban. Mésztűrő.

1-es és 2-es veszélyességi osztályban*: Mázolás: 25 g/m2 koncentrátum (20%-os vizes oldatból 125 g/m2). Áztatás: 10%-os vizes oldatban legalább 30 perc. Falazat felületi fertőtlenítéséhez 60 g/m2 koncentrátum (12%-os oldatból 500 g/m2 oldat) felhordása szükséges.

Diffusit® IC-B

Felhasználásra kész színtelen szagtalan vizes sóoldat, rovarkár megszüntetésre, gombakár megelőzésére, beltéri felhasználásra. A faanyagot kissé sárgás (érett) árnyalatúra színezi. Fúrt lyukas feltöltésre is alkalmas. Mésztűrő.

Felhasználásra előkészített termék, nem hígítható. Mázolással: 300-350 g/m2, legalább két menetben. Áztatással: 15-30 perc áztatási idő. Fúrt lyukas átitatással: 50-70 kg/m3

Diffusit® M cc

Vízoldható sókoncentrátum, amely a könnyező házigomba falazatokból történő kiirtására szolgál. Faanyag kezelésére is használható. Mésztűrő.

Faanyagnál 1-es és 2-es veszélyességi osztályban: mázolás: 60 g/m2 koncentrátum (12%-os oldatból 500 g/m2), mártás: 30–90 perc

12 %-os oldatban. Falazat fúrt lyukas injektálása: 3-6 kg koncentrátum (12 %-os vizes oldatból 25-50 l/falm3). Falazat felületi kezelése: 60 g/m2 koncentrátum (12 %-os oldatból legalább 500 g/m2 kétszeri felhordással). Kiadósság: 1 kg ~ 15 m2 fal.

Anti-Fungi Plus (Impragniergrund Plus)

Növelt hatékonyságú oldószerbázisú védőszer kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmas faházak és tetőterek védelmére.

Színtelen, ragasztható, alapozásra is használható védőszer.

Megelőző védelem estén az 1-es és 2-es veszélyességi osztályban a szükséges felhordási mennyiség ecseteléssel 150 g/ m2

1–2 rétegben. Megszüntető védelem esetén, ecseteléssel

300-350 g/m2 2–3 réteg felhordásával. Fúrt lyukas telítésnél a lyukakat 3-4-szer kell tele tölteni.

Anti-Insekt

Növelt hatékonyságú oldószerbázisú rovarok elleni megszüntető védőszer kül- és beltéri felhasználásra.

Megszüntető védelem esetén, 1-es és 2-es veszélyességi osztály- ban a szükséges felhordási mennyiség ecseteléssel 300-350 g/m2 2–3 rétegben. Fúrt lyukas telítésnél a lyukakat 3-4-szer kell tele tölteni.

Sinesto® AS-5 cc

Ipari faanyagvédőszer fenyő-, lágy lombos fűrészáru, raklapok és egyéb fából készült csomagolóanyagok főleg penész és kékülés elleni átmeneti védelmére.

1,0-4,0%, a kívánt védelem időtartama, a fafaj, és a veszélyeztetettségi fokozat függvényében. ~ 100 ml/ m2 az oldatból.

1 kg koncentrátummal kb. 250–1000 m2 fafelület kezelhető le.

Wolsin® FL 35

Ipari faanyagvédőszer elsősorban kemény lombos fűrészáru átmeneti főleg penész és fülledés elleni védelmére.

1,0-3,0% a kívánt védelem időtartama, a fafaj és a veszélyeztetettségi fokozat függvényében. 100 ml/m2 az oldatból. 330–1000 m2 fafelület kezelhető 1 kg koncentrátummal.

Xilix® Gel Curatif Fongi Plus

Nagy behatolóképességű - propikonazol és permetrin tartalmú faanyagvédőszer gomba és rovar elleni megelőző és megszüntető kezeléshez, valamint fúrt lyukas telítéshez.

Szórás: megelőzésre 100-200; megszüntetésre 350-450 g védőszer/m2 az 1–3 veszélyességi osztályba kerülő anyagokra. Fúrt lyukas telítésnél: min. 1× tele kell lennie a lyukaknak.

Wolmanit® CX-10 cc

Vizesbázisú krómmentes „bőrbarát” telítőszer koncentrátum, kazánnyomásos telítéshez.

1. veszélyességi osztály: beépített faanyag (állandóan száraz): 2 kg/m3. 2. veszélyességi osztály: beépített faanyag (időszakos nedvesedés lehetséges): 3 kg/m3. 3. veszélyességi osztály: szabadon lévő faanyag, talajkontaktus nélkül: 4 kg/m3. 4. veszélyességi osztály: szabadon lévő faanyag állandó talaj- és / vagy édesvíz kontaktussal (vezetékoszlopok, paliszádok, karók stb.): 7 kg/m3.

Adolit BQ 20 cc

Emelt hatóanyagú, vizes bázisú áztatószer koncentrátum, fűrészáru és építőipari faanyagok konzerválásához.

1-es veszélyességi osztályban: Mázolás: 10 g/m2 koncentrátum (5%-os oldatból 200 g/m2); 2-es veszélyességi osztályban: Mázolás: 20 g/m2 koncentrátum (5%-os oldatból 400 g/m2).

Permex (vizes)

Megszüntető” vizes emulziós védőszer, kizárólag rovarirtásra. A faanyagon nem hagy nyomot.

Megszüntető védelemhez 300–350 g/m2 védőszer szükséges.

Fúrt lyukas átitatásnál 50-70 kg/m3 vizes emulzió szükséges.

Lignotol komplex

Beltéri, CMC alapú égéskésleltetőszer. Színtelen (opálosan) áttetsző.

Besorolása: B s1 d0

Szakszerű kezelés mellett – zárt, valamint fedett helyen

(I. veszélyeztetettségi osztályban) – lévő faanyagok B-s1, d0" éghetőségi osztályának eléréséhez (kicsi füstképződés, nincs égve csepegés), valamint ezzel együtt megelőző gomba és rovar elleni megelőző védelemhez legalább 450 g/m2 védőszer felhordása szükséges

Fakátrány

Műemléki fa tetőzsindely védőkezelésére.

300 g/m2, de a fokozott védelem érdekében – amennyiben a faanyag szívóképessége lehetővé teszi – célszerű nagyobb mennyiség felhordása.

Kínai faolaj

Színtelen faanyagvédő olaj. Keményfába is könnyedén beszívódik, és védelmet biztosít, kül- és beltérben egyaránt.

1 liter kb. 9-12 m2 gyalult, csiszolt felületre, 1 liter kb. 7-9 m2

fűrészelt fafelületre

Svéd faolaj

Színtelen, száradó olaj fenyőre és puhafára. Mélyen behatolva védi a fát a kiszáradástól, és átnedvesedéstől.

1 liter kb. 9 m2 gyalult, csiszolt felületre, fűrészelt fafelületre

1 liter kb. 7 m2.

*Veszélyeztetettségi osztályokat lásd később a RAL minősítésnél.

  1. Nem teherhordó faszerkezetek védelme

A TÖKÉLETES FAANYAGVÉDELEM (kivonat)

(fordította: Szitányiné Siklósi Magdolna)

 

A megfelelő utat mutató jel:

 

 

 1. Miről „árulkodik" a RAL minőségjel?

 

E gyes élőlények (gombák és rovarok) a faanyagból táplálkoz- nak, ezért bizonyos feltételek teljesülése esetén megtelepsze- nek rajta és sok esetben teljesen tönkreteszik. Korábban csak azok a védőszerek kaphattak hivatalos vizsgálati jelet, ame- lyek teherhordó szerkezetek védelmére szolgáltak.

Más nem teherhordó szerkezetek – mint például homlokzat burkolatok, kerítések, ablakok, ajtók stb. – védel- mére szolgáló készítmény esetén a felhasználó a hatékonyság és az egészségügyi szempontból való „meg- felelőség” tekintetében csak a gyártó cég adataira hagyatkozhatott.

A „Faanyagvédőszerek RAL minőségjele” (RAL Német Minőségbiztosító és -tanúsító Intézet) pótolja ezt a hiányt. A felhasználó biztos lehet abban, hogy az ilyen jellel rendelkező faanyagvédőszerek hatékonysági és egészségügyi szempontból egyaránt megfelelnek a szigorú hivatalos követelményeknek.

 

RAL minőségjellel ellátott faanyagvédőszer - a biztos döntés biztos záloga.

 

 1. Mit garantál a „Faanyagvédőszerek RAL minőségjele"?

 

Faanyagvédőszerek vizsgálatára nemzeti és európai (EN) szabvány előírások vannak. A RAL minőségjelre „pályázó” faanyagvédőszereket ezek szerint vizsgálják.

Ha bizonyított a szer hatékonysága és egészségügyi szempontból is megfelel, a gyártó megkapja az adott szerre a RAL minőségjel használatának jogát azzal a kikötéssel, hogy a termék göngyölegén, a műszaki adatlapon és prospektusokon egyértelműen dokumentálni kell, hogy a termék milyen károsítók ellen véd és hogyan kell felhasználni.

Ezáltal a felhasználó többszörös előnyt élvez: kétséget kizáróan kiválaszthatja a céljainak leginkább megfe- lelő terméket és teljesen biztos lehet benne, hogy azt egészségügyi szempontból is megvizsgálták, és csak olyan engedélyezett hatóanyagot tartalmaz, melynek előírás szerinti alkalmazása egészségügyi szempontból kockázatmentes.

 

RAL minőségjellel ellátott faanyagvédőszer - hatékony és biztonságos.

 

 1. Ki vizsgálja ezeket a védőszereket?

 

A RAL minőségjel használatának jogát a „Faanyagvédőszerek Minősítő Társasága” csak akkor ítéli oda, ha a

„Társaság Minősítő Bizottsága” a terméket pozitívnak ítélte.

Ez a Minősítő Bizottság semleges szakintézetek és a faipar képviselőiből áll össze (1:1 arányban), ezen belül a hatóság képviselői töltik be az elnöki posztot. Szavazategyenlőség esetén az elnökség véleménye a döntő. A semleges ellenőrök a gyártó céget előzetes értesítés nélkül felkereshetik és bármikor vehetnek mintát mind a gyártás alatt lévő termékből, mind a késztermékből. A „Minősítő Bizottság” hibák, hiányosságok észlelése esetén figyelmeztetéssel, a minőségtanúsító jel hosszabb-rövidebb időre történő visszavonásával vagy jelen- tős pénzbírsággal sújthatja a gyártó céget.

A Faanyagvédőszerek Minősítő Társasága által adományozott minőségjel tehát a garantált termékminőség olyan jele, amely mind a vásárló, mind a felhasználó számára biztonságot jelent.

 

RAL minőségjellel ellátott faanyagvédőszer - garantált minőség és biztonság.

 1. Hol van szükség RAL minőségjellel ellátott faanyagvédőszerekre?

 

Faanyagvédőszerek felhasználása belső terekben

 

Iv: Rovarok ellen megelőző védelmet biztosító készítmény* (közepesen száraz faanyag)
P: Gombakárosítás ellen hatékony készítmény* (időnként nedves faanyag)

*: Teherhordó szerkezetek esetében: a hivatalos „Ü” vizsgálati jellel ellátott, a kitettségi osztályhoz előírt védelmet biztosító faanyagvédőszer DIN 68 800.

Nem teherhordó szerkezet esetében: RAL minőségjellel ellátott faanyagvédőszer.
A satírozás nélküli helyeken csak felületkezelő „fanemesítő” anyagokra van szükség.

 

A minőségbiztosított faanyagvédőszerek nem teherhordó faanyagú szerkezetek megelőző kémiai védelmére szolgálnak, továbbá olyan szerek, amelyek a faanyagban élő rovarkárosítást eredményesen megszüntetik.

 

 1. Gombák és rovarok elleni megelőző faanyagvédelmi eljárások

 

A faanyag károsítói a faanyag beépítési helyének függvényében különböző mértékű veszélyt jelenthetnek. Ebből adódóan az egyes veszélyességi osztályokhoz (MSZEN 335-1 és MSZEN 335-2) különböző hatékony- ságú faanyagvédőszerre van szükség.

 

  1. veszélyességi osztály

 

Beltéri, nedvességgel nem járó igénybevétel (faanyagnedvesség <20%). Ilyen felhasználási esetekben fenyő- félék, valamint tápanyagszegény lombos fajok esetében a faanyagvédőszerek alkalmazása mellőzhető, faanyagvédelmi eljárásokra csak a tápanyagban gazdag lombos fajok (limba, abachi, ramin) esetében van szükség.

Egyéb esetekben elegendő a különböző „fanemesítő” anyagok (viaszok, faolajok, pácok stb.) alkalmazása.

 

  1. veszélyességi osztály

 

Beltéri, időközönként 20%, vagy annál magasabb fanedvességet eredményező beépítés; kültéri, de fedett, talajkontaktussal nem járó kitettség.

Például nedves helyiségekben vagy kültérben, tető alatt felhasználásra kerülő faanyagok.

  1. veszélyességi osztály

 

Kültéri, közvetlen napsugárzásnak és esőnek kitett, de talajjal nem érintkező faanyag.

Például: kültérben és adott esetben nedves helyiségekben felhasználásra kerülő faanyagok, valamint ablakok és külső ajtók faanyagai.

 

  1. veszélyességi osztály

 

Állandóan talajjal vagy édes vízzel érintkező faanyagok. Ebben a veszélyességi osztályban az Építéstechnikai Intézet (IfBt) vizsgálati jelével ellátott, nagyüzemi kazánnyomásos eljárás keretében telítésre szolgáló faanyag- védőszereket alkalmaznak.

 

 1. Faanyagok rovarkárosítóinak felszámolása

 

Kültérben felhasználásra kerülő faanyagok rovarkárosítóinak megsemmisítését, valamint rovarkárok (és adott esetben korhadás) ellen megelőző védelmet biztosító készítmények.

 

 1. Mire kell ügyelni a faanyagvédelem során?

 

A legalapvetőbb:

 

„Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgáló hatóanyagot tartalmaz. Beltérben csak ott alkalmazzuk, ahol állati vagy növényi kártevők elleni védelemre van szükség.”

 

Az idézett szöveget minden RAL-minőségjellel ellátott faanyagvédőszer göngyölegén feltüntetik; az alkalma- zó beltéri felhasználás esetén még a munka megkezdése előtt mérlegelheti, hogy egyáltalán szükség van-e faanyagvédőszerre. Fenyőfából készült beltéri faburkolat esetén elegendő lehet pl. védőszertartalom nélküli fanemesítő szer (felületkezeléshez).

 

Ezzel szemben kültéren vagy nedves térben felhasználásra kerülő faanyag esetében a megfelelő hatékonysá- gú védőszerről történő lemondás több mint kockázatos. Minden esetben be kell tartani a faanyagvédőszerek alkalmazásával kapcsolatos biztonsági tanácsokat és figyelmeztető intézkedéseket, a felhasználhatóságra vonatkozó korlátozásokat, továbbá a címkéken és a műszaki adatlapokban elhelyezett általános műszaki utasításokat.

 

Bárminemű kétség esetén a gyártó vagy a forgalmazó műszaki tanácsadó szolgálatához kell fordulni!

 

 1. Mi a profik szerepe a faanyagvédelemben?

 

A magasépítészeti teherhordó faszerkezetek DIN 68 800 szerinti védelmét, azaz a tetőszerkezetek, teherhor- dó gerendák, oszlopok és tartók megelőző faanyagvédelmét az épület tulajdonosa vagy az építtető, célsze- rűen még az épületszerkezeti elemek beépítése előtt szakkivitelező igénybevételével biztosítja. Ennek során megfelelő ipari vagy nagyüzemi impregnálási eljárással, engedélyezett (IfBt vizsgálati jellel ellátott) faanyag- védőszerrel kezelik a faanyagot. A szükséges felszerelések a biztonsági feltételeket kielégítő szóró és merítő, valamint telítő berendezések nem állnak mindenki rendelkezésére. A vázoltak miatt célszerű az ilyen munkát olyan profi kivitelezőre bízni, aki az elvégzett kezelésről nyilatkozatot is ad.

 

Teherhordó szerkezetek, különösen a tetőszerkezeti elemek gomba- és rovarkárosításának eredményes felszámolása ugyancsak komoly szakértelmet kíván. A mentesítés megkezdése előtt nem nélkülözhető a faanyagvédelmi szakértő igénybevétele. Az ilyen munkához megfelelő eszközök és biztonsági felszerelé- sek, intézkedések (pl. a védőszer szórása esetén megfelelő védőmaszk viselése) szükségesek. Az erre

specializálódott szakemberek megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, az ilyen munkákkal őket kell megbízni. A szakkivitelező cég az általa végzett munkáért garanciát vállal.

 

A talajjal érintkező faanyagot különösen a korhadás veszélyezteti. Az ilyen faanyag megfelelő és tartós védel- me csak nagyüzemi impregnálással (nyomás alatti telítéssel) és az ilyen célra engedélyezett faanyagvédő- szerrel biztosítható. Az ilyen faanyag telítőszerrel történő védelmét a beépítés előtt kell biztosítani.

 

 1. Létezik-e alternatíva faanyagvédőszerek vonatkozásában?

 

A piacon nagy a kínálat úgynevezett alternatív, hatóanyagmentes védőszerekből, melyek a propaganda nyilatkozatok szerint bel- és kültérben egyaránt kielégítő védelmet biztosítanak. A felület szárazon tartásával kísérlik meg a faanyag károsítóinak távoltartását.

A kültérben vagy nedves terekben felhasználandó faanyag károsodása az előbb vázolt módszerekkel legfel- jebb valamennyire késleltethető, de meg nem akadályozható, mivel a kékesedést okozó gombakárosítók a felületen kialakított bevonaton átnőnek, azt roncsolják, ezáltal megteremtik a feltételeket a faanyagot károsító gombák számára. A hősugárzás, az UV-sugárzás és az időjárási hatások következtében a felületen kialakított bevonat leépül vagy megrepedezik, ezáltal a gombakárosításhoz szükséges nedvesség útja szabaddá válik.

 

Faanyagvédelemre kínálnak olyan szereket, amelyek hatóanyagát természetes anyagokból, pl. faecetből ere- deztetik. Az ilyen szerek hatékonyságát elismert vizsgáló intézet még nem igazolta. Tesztsorozatok viszont azt tanúsítják, hogy az ezekkel kezelt faanyag is károsodik és tönkremegy. Egészségügyi szempontból ezek a szerek sem tekinthetők ártalmatlanoknak. A természetben előforduló nyersanyagok éppúgy lehetnek toxiku- sak, mint a mesterségesen előállítottak.

 

Valóságos alternatívát csupán az adott kitettségnek ellenálló fafaj alkalmazása jelenthet. Az ilyen fafajok azonban nehezen megmunkálhatók és igen drágák.

 

 

 1. Környezetbarát termékek jelölése

(Fordította: Szitányiné Siklósi Magdolna)

 

a „KÉK ANGYAL" jel

 

 

Az 1. veszélyességi osztályba kerülő faanyagokat lehetőleg ne kezeljük biocid védőszerekkel, elégedjünk meg a felületet impregnáló készítmé- nyekkel.

A faanyagok felületkezelésére használatos anyagok közül

 

azok a környezetkímélő fanemesítő, és a klimatikus hatások ellen védelmet nyújtó felületkezelő anyagok kap- hatják meg a „kék angyal” jelet, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

 

  • károsanyag-tartalma alacsony

  • oldószertartalma <10%

  • biocid anyagoktól mentes

 

 

A „Kék Angyal" megkülönböztető jelet a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal adományozza.

 

 


 1. Teherhordó szerkezetek védelme

(Fordította: Szitányiné Siklósi Magdolna)

 

 

A megfelelőségi jel:

 

A zon építőipari termékek, amelyek a német Építési Szabályzatban közzé- tett műszaki előírásoknak megfelelnek, vagy amelyek alkalmazása általános építésfelügyeleti engedélyhez, általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsít- ványhoz, vagy eseti engedélyhez kötött, „jellel” („Ü”-jellel) vannak ellátva.

A faanyagvédőszerek közül ebbe a csoportba azok az anyagok tartoznak, amelyeket teherhordó faszerkezetek védelmére használunk.

A megfelelőség igazolása történhet a gyártó nyilatkozata alapján (felügye- leti vagy tanúsító szervezet bevonása nélkül), vagy kijelölt tanúsító állomás tanúsítványa alapján. Mindkét esetben a gyártó kötelessége az „Ü”-jel feltün- tetése a felhasználási célra való utalással együtt. Az „Ü”-jel elhelyezhető a terméken, a csomagolásán, vagy amennyiben ez nem lehetséges a termék szállítólevelén.

 

Külső felügyelet, felülvizsgálat nélkül a gyártó csak akkor jogosult az „Ü”-jel használatára, ha saját belső elle- nőrzése alapján meggyőződött arról, hogy az általa előállított termék a mérvadó műszaki, valamint az érvé- nyes egészségügyi előírásoknak megfelel.

Az országos építési rendeletben foglaltak szerint a megfelelőségi („Ü”) jelet az építésfelügyeleti hatóság tör- vényerejű rendeletben állapítja meg és járulékosan további adatokat követelhet.

Faanyagvédőszerek esetében az „Ü” jelzés tehát azt jelenti, hogy a kérdéses védőszer teherhordó faszer- kezetek védelmére alkalmas, amennyiben a felhasználás során betartják a műszaki és biztonságtechnikai utasításokat.

 

 

 1. Tűzvédelem

 

A Pannon-Protect Kft. vállalja faanyagú szerkezetek tűzállósági határér- tékének szakértői véleményezését. Faválasztékok, szerkezeti elemek égéskésleltető kezelésével kapcsolatos szaktanácsadással, és szakér- téssel áll megbízói rendelkezésére.

 1. Csaposgerenda födémek

ACÉLERŐSÍTÉSŰ MŰGYANTÁS MEGERŐSÍTÉSE

 

A múlt század közepéig Budapest és a vidék bérházai, középületei, kastélyok, kúriák közbenső- és zárófödé- me csaposgerendás rendszerű volt.

 

A csaposgerenda födém elemei félbevágott fenyőtörzsek, melyeket az élek lefaragása után egymás mellé illesztettek és a teherviselés együttes biztosítására keményfa csapokkal vagy ékekkel kapcsoltak össze, ily módon erősen túlméretezett födémszerkezetet alkotva.

A nagy mennyiségű faanyag sok veszélynek van kitéve.

A gerendák végei a falazatra fekszenek fel, és ha nincs alattuk megfelelő alátétfa, ha bütüjük a falig ér, ha nedves a feltöltés, ha nem elég levegős a beépítés, adott a lehetőség a farontó gombák megtelepedésére. Szerencsére készítésük időszakában ritkán követtek el durva mesterségbeli hibákat, és így ezek a csaposfák megbetegedés nélkül vészelték át az épület nedves időszakát, sőt még most, 70–100 év után is állapotban vannak, és csak ott fedezhetjük fel a romlást, gombás károsodást, rovarkárosítást, ahol beázás, csőrepedés, vagy más vizesedés érte őket.

 

A szabadalmi oltalom alatt álló eljárás lehetőséget nyújt a födém alatti helyiségek műemléki értéket képviselő védett festéseinek, freskóinak, stukkóinak megmentésére, megtartására anélkül, hogy a helyiségben magá- ban komolyabb munkát kellene végezni.

 

Az acélerősítésű műgyantás megoldás lényege az, hogy a fagerendák ép részei mellett a pótlólag felhordott műgyantás kitöltő (kompozit) anyag és a fára erősített acélbetét is részt vegyen a födém teherhordásában. A 10–12 mm átmérőjű nyílbordás betonacélt max. 30 cm-enként kettős kampószeggel erősítik a fagerendára, majd speciális előnedvesítés, tapadóhíd beiktatásával hordják fel az osztályozott kvarchomokos műgyantát. A módszer minden esetben a födémszerkezet letakarítása, a károsodott részek lefaragása, faanyagvédelmi kezelése után, egyedi eseti faanyagvédelmi illetve statikus szakértő közreműködésével alkalmazható.

 

Az ÉMI vizsgálatok a felhasznált anyagok szilárdsági ellenőrzése mellett a kész inhomogén szerkezet műkö- désének és teherbírásának ellenőrzésére is kiterjednek:

 • a kompozitanyag és a fafelület közötti felszakadásra,

 • a kompozitanyag és a fafelület között a nyírószilárdságra,

 • eredeti keresztmetszet méretű próbatestek hajlító igénybevételére.

A kompozitanyagra, illetve a fafelülethez való kapcsolatra vonatkozó eredmények, valamint az eredeti méretű próbatestek törővizsgálata a megerősítési módszer tervezett működését igazolta.

 

A vizsgálati eredmények, az elvégzett födém-megerősítési referenciamunkák, pl.

 

a szegedi Városháza zárófödéme,

a bajai Deák F. u. 1. Sz. Alatti múzeumépület zárófödéme,

a méhkeréki román ortodox templom zárófödéme bizonyítja, hogy a födém-megerősítési eljárás egy- szerűen, gyorsan, gazdaságosan megvalósítható, mivel csekély helyigényű anyagokkal készül, és olyan esetben is alkalmazható, amikor az ismert kiváltószerkezetek már nem.

 

Elkerülhetők a gerendák egyenkénti átfúrásával, felfüggesztésével járó sérülések, illetve ami a legfontosabb

– elkerülhető a csaposgerenda födém elbontása is.

 

A gombamentesítési munka során számos egyéb faszerkezeti elemet is csonkolni kell. A fenti módszer ritka kivételektől eltekintve ezek pótlására, kiegészítésére is alkalmas.

A kiegészített szerkezeti elem tűzvédelmi megfelelőségét független laboratórium vizsgálatával kell igazolni.

 

 

 

HÍVJA MŰSZAKI TANÁCSADÓ SZOLGÁLATUNKAT!

 

 

 

+36-26 325-554

 1. L égszárítás PANNON-PROTECT

 

 

 

 

Gyakran előfordulnak olyan események, melyek következtében a falak, berendezési tárgyak nedvességtartal- ma jelentősen megnő. Ez a jelenség komoly és nem kívánt műszaki, esztétikai és egészségügyi problémákat okozhat.

 

A tárgyakból természetes száradásuk során a nedvességtartalom pára formájában távozik.

Ha környezetünk levegőjének páratartalmát folyamatosan alacsony szinten tartjuk, a száradási folyamatot sokszorosára tudjuk felgyorsítani. Ezt nevezzük légszárításnak.

 

Meglehetősen sok tényező befolyásolja, hogy a kívánt eredményt mennyi időn belül tudjuk elérni: a szárítandó tárgy anyaga, nedvességtartalma, a környezetének hőmérséklete stb.

 

Az Anticimex-Hungária szakemberei a svéd Corroventa légszárító gépek segítségével, mindig az adott prob- lémáknak megfelelő technológia alkalmazásával nyújtanak segítséget ügyfeleiknek.

 

Légszárításra szükség van:

 

  • csőtörések, beázások során kelet- kezett fal és egyéb nedvesség meg- szüntetésénél,

  • építőipari munkák során a száradás

felgyorsításánál,

  • mezőgazdasági termények, élelmi- szeripari termékek szárításánál és raktározásánál,

  • tűzoltóvíz által okozott károk mér-

séklésénél,

  • garázsokban, hangárokban a korró- ziós folyamatok meggátlásában,

  • vegyi anyag és elektronikai alkat-

rész raktárakban a légnedvesség okozta károk elkerülésére,

  • könyvtárakban, irat és nyomtatvány-

raktárakban a penészesedés elke- rülésére,

 

Egyszóval minden olyan területen, ahol fontos a levegő páratartalmának alacsony szinten tartása.

 1. Xilix Gel Curatif Fongi Plus